Vragen & antwoorden

FAQ

Ik zit te twijfelen over het installeren van panelen

Het fotovoltaïsche systeem

Parking

Dak

Grond

Mijn panelen zijn geplaatst

Onze samenwerking komt tot een einde

Skysun is een “derde-investeerder”… Wat betekent dat?

Een derde-investeerder is een entiteit die voor u een investering doet waarvan u een bepaald voordeel ontvangt (in dit geval koolstofarme energie tegen een lage prijs). De derde-investeerder wordt beloond door het delen van de geproduceerde middelen. Skysun investeert door fotovoltaïsche panelen op uw eigendom te plaatsen, en wordt vergoed door u de geproduceerde elektriciteit ter beschikking te stellen tegen een vaste prijs die lager ligt dan wat u aan het netwerk betaalt.

 

Wat zit er in voor mij?

Het is zuinig en ecologisch: u bespaart veel geld op uw elektriciteitsfactuur. Bovendien, door uw koolstofimpact te verminderen, draagt u bij tot de ecologische transitie van de economie. Volgens ons is het van het grootste belang de kinderen van uw werknemers, aandeelhouders en klanten een mooie toekomst te bezorgen.

 

Wat moet ik betalen? Hoeveel kost het?

Niets! Aangezien Skysun het project heeft gefinancierd en onderhouden, kunt u geld besparen zonder enige CAPEX/OPEX. Tijdens de duur van onze samenwerking zijn er van uw kant geen kosten te verwachten. Skysun zorgt voor alles. Daarna, als u besluit eigenaar van de installatie te worden (wat we u sterk aanraden), zijn de onderhoudskosten voor uw kosten.

 

Hoeveel kan ik besparen?

Aangezien het potentieel en het verbruik van zonne-energie sterk verschilt van organisatie tot organisatie, moet elk geval met bijzondere aandacht worden geanalyseerd. Stuur ons een elektriciteitsfactuur of uw verbruiksoverzicht en wij berekenen uw besparing. Deze adviessessie is gratis. 

 

Wat zijn de verschillende stappen bij de installatie van fotovoltaïsche panelen met Skysun?

Na een eerste contact komen we controleren of uw dak, grond of parking voldoende bloot ligt en geschikt is voor ontwikkeling. Zodra aan de voorwaarden is voldaan, komen we het contract aan u voorleggen en zorgen we ervoor dat alles duidelijk is. Na de ondertekening van het contract zullen de 10 Skysun Steps toezien op het goede verloop van het project. 

 

De 10 Skysun Steps: 

 

 1. U wordt in contact gebracht met uw projectmanager die uw belangrijkste contactpersoon zal zijn voor het beheer en de follow-up van het project.
 2. Delen en presenteren van uw projectplatform, een weblink waar u alle technische, juridische en financiële informatie over uw Skysun-project kunt vinden. Via deze pagina kunt u de ontwikkeling van het project volgen en op termijn de elektriciteitsproductie uur na uur bekijken.
 3. Netwerkstudie: we valideren met de netwerkbeheerder de mogelijkheid om één of meer productie-eenheden aan het openbare netwerk toe te voegen.
 4. Stabiliteitsstudie: onze ingenieurs analyseren de sterkte van uw dak om er zeker van te zijn dat het gewicht van een fotovoltaïsche installatie kan worden toegevoegd.
 5. Bezoek met ons installatieteam en vaststelling van de start datum.
 6. Elektrische goedkeuring van de installatie door een onafhankelijke instantie: die controleert of de installatie is uitgevoerd volgens de geldende nationale en Europese normen.
 7. Aanpassing van uw meterstand door de beheerder van het openbaar netwerk. Geen paniek, stroomstoringen zijn niet nodig!
 8. Controle van het elektronische beveiligingssysteem. Na de configuratie komt de netwerkbeheerder controleren of het ontkoppelingsrelais goed werkt. Dit apparaat bevindt zich in het elektrische paneel van de installatie. Het wordt hiermee mogelijk de installatie af te sluiten in geval van abnormale elektriciteitsproductie, zodat uw elektrisch systeem niet wordt verstoord.
 9. Na het laatste bezoek van de netwerkbeheerder wordt uw installatie ingeschakeld. Op weg naar jaren van groene energie. Employ the sky, Embrace the sun. 🌿🔗🌍
 10. Het administratieve dossier wordt naar de regionale regelgevende instantie gestuurd.
  Elk regionaal steundossier wordt naar de regelgever gestuurd. De begindatum van uw Skysun-contract wordt bepaald door de datum van het bezoek van een vertegenwoordiger van de organisatie.

 

Is de offerte gratis?

U hoeft niets te betalen voordat u het contract ondertekent. Aangezien dit geen aankoop is, is er geen prijsopgave. We bepalen gratis het zonnepotentieel van uw project. 

 

Wie zorgt voor de administratieve stappen en kosten?

U hoeft niets te doen. Skysun zorgt voor het administratief werk (verandering van meterstand, aangifte van de installatie bij de bevoegde autoriteiten, enz.).

 

Wie betaalt de aansluitingskosten?

De aansluitkosten zijn inbegrepen in de Skysun-dienst. “Geen verborgen kosten” zou ons motto kunnen zijn. 

Wat gebeurt er in geval van mede-eigendom?

In geval van mede-eigendom moet het verzoek aan de algemene vergadering worden voorgelegd om problemen te voorkomen. Vanaf dan zijn alle oplossingen mogelijk. Merk op dat een installatie aangesloten is op één meterstand.

Scenario 1: De mede-eigendom verleent het recht van installatie aan één eigenaar.

Het is dus aangesloten op de individuele meterstand, wat geen gevolgen zal hebben voor de andere eigenaars.

Scenario 2: Verschillende eigenaars wensen panelen te installeren op het dak van het gebouw voor hun respectieve verbruik.

In dit geval moet men de beschikbaarheid van het oppervlak van het hele dak controleren en de installatie aansluiten op elke afzonderlijke netwerkmeterstand.

Scenario 3: De installatie betreft het flatgebouw, om het verbruik van de gemeenschappelijke ruimtes van het gebouw te dekken.

De installatie wordt dan aangesloten op de gemeenschappelijke meterstand. 

 

Is er brandgevaar?

Het brandgevaar is weliswaar klein, maar ligt niet in de panelen en hun installatie, maar in de aansluiting van het park. Alleen erkende professionals, zoals onze installateurs, zijn in staat dergelijke aansluitingen te maken. De passende veiligheidsmaatregelen zijn gestandaardiseerd in een ISO 9001 gecertificeerde gids. Bovendien, vooraleer de installatie in werking wordt gesteld, moet een AREI-inspectie (Algemeen Reglement op de elektrische installaties) worden uitgevoerd door een gecertificeerde instantie. Om u echter tegen alle risico’s te beschermen, wordt jaarlijks een specifieke brandverzekering voor de fotovoltaïsche installatie afgesloten.

 

Wat gebeurt er op het vlak van mijn elektrische installatie?

Een gedetailleerde studie van uw elektrische installatie zal op onze kosten worden uitgevoerd om de compatibiliteit van uw installatie met een fotovoltaïsch park te garanderen. Ofwel hebt u een geschikte installatie en kan de installatie beginnen (zeer waarschijnlijk), ofwel komt de netwerkbeheerder op onze kosten de meterstand versterken.

 

Wie certificeert de elektrische installatie en de aansluiting? Wat zijn de huidige veiligheidsnormen?

Er zijn verschillende organisaties betrokken bij de inspectie van een fotovoltaïsche installatie. Door middel van een visueel onderzoek en een reeks tests garanderen zij de overeenstemming met de AREI (Algemeen Reglement op de elektrische installaties).

 

Wat zijn de garanties op mijn installatie en het materiaal?

Onze contracten worden gesloten voor een periode van 10, 15, 20 of 30 jaar. Dus op lange termijn! Aangezien de winst van Skysun nauw samenhangt met het aantal geproduceerde elektriciteit, is dit de best mogelijke garantie. Wat goed is voor u, is goed voor ons. Desondanks garanderen we jaarlijks 95% van het aangekondigde bedrag te leveren. Bovendien bieden de topmerken van panelen die we gebruiken een fabrieksgarantie van 25 jaar. 

 

Waar komen de panelen vandaan en wie installeert die?

De panelen zijn afkomstig van bedrijven die door Bloomberg New Energy Finance als “Tier One” zijn gecertificeerd. Dit betekent dat de panelen van de hoogste kwaliteit zijn en dat het bedrijf dat ze levert een sterke financiële balans heeft (leveranciersgaranties op lange termijn). Onze partners en leveranciers zijn lokale bedrijven die een kwaliteitsproduct aanbieden dat door bekwame arbeidskrachten wordt geïnstalleerd. Gezien de lange duur van onze relatie, hechten we veel belang aan de garantie en betrouwbaarheid van onze samenwerking. We selecteren onze aannemers zorgvuldig op basis van een analyse van het uitgevoerde werk, de geboden garanties en de kwaliteit van de arbeidskracht.

 

Kan ik een batterij aansluiten op mijn zonnepanelen?

Jazeker! Indien u tijdens de looptijd van het contract toch een batterij wenst te plaatsen, hoeft u dit enkel aan Skysun te melden. Het is verplicht een beroep te doen op een erkende installateur.

Heb ik een vergunning nodig?

Ja, een bouwvergunning is verplicht. Als uw parking bestaat en in orde is, wordt dit type aanvraag over het algemeen aanvaard, omdat het gebruik van het terrein en de afwatering hierdoor niet verandert. Skysun zal dit voor u aanvragen. Als de aanvraag wordt afgewezen, zijn er voor u geen kosten. Skysun neemt voor zijn kosten al de stappen die al werden gezet.

 

Wat is de minimale oppervlakte?

60 parkeerplaatsen.

 

Vermindert dit het aantal parkeerplaatsen?

Nee, een carport op zonne-energie is in alle opzichten vergelijkbaar met een conventionele carport. Het heeft dus geen impact op het aantal parkeerplaatsen.

 

Heeft dit een impact op de vlotte circulatie/de toegankelijkheid van de parking?

Skysun streeft ernaar oplossingen te ontwerpen die de doorstroming en het parkeergemak niet beïnvloeden. We zorgen er met name voor geen kolommen te plaatsen op hoeken met een complexe draaicirkel (b.v. ingang van de plaatsen). We kiezen met en voor u het meest efficiënte carportsysteem volgens uw criteria en de oriëntatie van het terrein.

 

Moet het onderhouden worden?

Om de opbrengst van de fotovoltaïsche panelen te optimaliseren en hun levensduur te garanderen, is het van essentieel belang dat ze onderhouden worden. Aangezien Skysun een minimumopbrengst voor haar installaties garandeert, zorgen we voor het onderhoud gedurende het hele contract.

 

Is het mogelijk om oplaadpunten voor elektrische voertuigen te installeren?

Ja, en het is de bedoeling. Afhankelijk van de grootte van de parking en het aantal plaatsen voor elektrische auto’s dat u nodig hebt, kunnen we laadpunten installeren met 8 tot 16 pistolen waarmee evenveel auto’s tegelijk kunnen worden opgeladen.

 

Is de reflectie van de panelen storend?

Nee, de hoogte en hellingshoek van de zonnepanelen zorgen ervoor dat chauffeurs geen last hebben van de reflectie van de panelen. Bovendien is het glas van onze panelen afgewerkt met een “anti-reflective coating”.

Heb ik een bouwvergunning nodig?

Voor op een dak is er geen vergunning nodig. De installatie moet wel door de bevoegde regionale instantie als producent van groene energie worden gecertificeerd. Skysun zorgt voor de administratieve procedures die met de installatie gepaard gaan.

 

Wat is de minimale oppervlakte?

Het dak moet ten minste 200 m2 groot zijn. Maar dit is niet de enige voorwaarde: ook de oriëntatie, de dakstructuur en de overschaduwing zullen bepalen of het dak geschikt is of niet. Zo zal bijvoorbeeld een dak op het noorden van een kippenhok gelegen op een donkere binnenplaats weinig of geen zonlicht krijgen. Terwijl een dak op het zuiden zonder schoorsteen of buren veel zonlicht krijgt. Het aantal geproduceerde kWh zal in die twee gevallen niet hetzelfde zijn. Let op dat een technische validatie door onze teams nodig is.

 

Wat is het gewicht per vierkante meter van het fotovoltaïsche systeem? Bestaat er een risico op overbelasting van mijn dak? (bij zware sneeuwval bijvoorbeeld)

Fotovoltaïsche panelen wegen ongeveer 20 kg per stuk. Dat is min of meer 12kg per vierkante meterstand. Een stabiliteitsstudie wordt op onze kosten uitgevoerd door een ingenieur om na te gaan of de constructie bestand is tegen deze belasting, naast de plaatselijke belastingen zoals sneeuw en wind. Er is geen waterretentie nodig. In de meeste gevallen is de installatie mogelijk omdat zij onder het draagvermogen van het gebouw ligt.

 

Zullen de panelen een invloed hebben op de temperatuur in het gebouw?

Een fotovoltaïsche installatie wordt nooit zomaar op het dak geplaatst. Tussen het dak en de panelen is een draagstructuur aangebracht om luchtstroom mogelijk te maken. De installatie heeft geen impact op de waterdichtheid of de thermische isolatie van uw dak. Bij zomerse hitte dienen de panelen als schild en kunnen ze de warmte in het gebouw verminderen. 

Is een vergunning nodig?

Ja, voor de installatie van fotovoltaïsche panelen op de grond is een vergunning nodig. Afhankelijk van het gebruik van uw grond moeten één of meer autoriteiten benaderd worden. Skysun zal op eigen kosten zorgen voor de plannen en de vergunningsaanvraag.

 

Wat is de minimumoppervlakte?

De minimumoppervlakte is 1 hectare.

 

Zijn er funderingen?

Nee, er zijn geen permanente funderingen nodig (geen betonnen funderingen bijvoorbeeld). De structuren worden in de grond vastgezet met zelfborende metalen schroeven van ongeveer 80cm. Die laten geen sporen of afval na wanneer ze uit de grond zijn gehaald. Ze kunnen en zullen gerecycleerd worden.

 

Is het park op de grond een standaard park?

Nee, we willen meer dan een “simpel” park zonnepanelen. Hierbij denken we ook aan de bescherming van de biodiversiteit en de regeneratie van de bodem. Daarom planten we hagen rond onze parken die schuilplaatsen worden voor de lokale fauna en flora. De bijenkorven die we plaatsen, helpen de bestuiving te stimuleren en monitoren onze positieve impact (Biomonitoring). Zo dragen onze fotovoltaïsche parken bij tot het behoud van groene ruimtes op het platteland. We zorgen ervoor dat onze sites voldoen aan de voorwaarden van het Natagora-“natuurnetwerk”. 

 

Is het compatibel met landbouwactiviteit?

Ja, zeker en vast. De installatie van een fotovoltaïsch park betekent niet per se een bedreiging voor landbouwgronden. Het hangt ervan af hoe het wordt uitgevoerd. De gecontroleerde combinatie van landbouwactiviteiten en de productie van zonne-energie – bekend als “agri voltaics” – biedt veel voordelen. 

 • Op land dat historisch werd geëxploiteerd voor de biobrandstofindustrie, zorgen onze projecten voor de terugkeer en de verhoging van de voedingsfunctie.
 • Vermindering van bodemerosie/verdroging (schaduw & hagen).
 • Diversifiëring van inkomen voor landbouwers. 
 • Financieringsbron voor een transitie naar regeneratieve landbouw. 

 

Skysun werkt nauw samen met landbouwers en landeigenaars om een reeks specificaties op te stellen voor financieringsregelingen ter ondersteuning van koolstofarme landbouw en biodiversiteit. 

 

Zal dit de wilde fauna niet verstoren?

Om dit te vermijden, zoals bij vele fotovoltaïsche installaties, plaats Skysun hagen in plaats van hekken. Hierdoor vermijden we landfragmentatie, wat een belemmering kan vormen voor de connectiviteit van habitats, die essentieel is voor de verplaatsing van wilde dieren.

 

Welke impact op het landschap? 

Als we het over duurzame ontwikkeling hebben, moeten we met de drie pijlers rekening houden. Ecologisch, economisch en sociaal. Dit betekent dat potentiële overlast tot een minimum moet beperkt worden en dat de buurtbewoners moeten geraadpleegd worden om het project aan te passen aan hun opmerkingen voordat een vergunning wordt aangevraagd. We werken systematisch samen met een landschapsarchitect om een globale overweging over de terreinen te hebben. 

 

Welke gevolgen zal dit hebben voor jonge landbouwers om een land toe te eigenen en voor grondprijzen? 

Skysun is bewust en bezorgd over de problemen van de toegang tot land voor landbouwers. Daarom nemen we de volgende maatregelen: 

 1. Alleen land kiezen in de buurt van industrie of belangrijke wegen (snelweg, spoorlijn, hoogspanningsleidingen). Het overgrote deel van het land wordt dus niet betreft. 
 2. Voorkeur voor grond die wordt gebruikt voor de productie van biobrandstoffen, om de voedingsfunctie te herstellen en op deze percelen echt schone energie te produceren.  
 3. In ieder geval, landbouwactiviteit. 
 4. Waar mogelijk, moet grond beschikbaar zijn voor een periode van 30 jaar. Dit is natuurlijk geen pachtcontract, maar het biedt wel een goede garantie op termijn. 

 

Schapen in een fotovoltaïsch park…?

Schapen hoeden onder de zonnepanelen heeft verschillende voordelen. Het voordeel voor Skysun is dat de onderhoudskosten aanzienlijk worden verlaagd. Door het gras op te eten, maaien de schapen het gras veel efficiënter en ecologischer dan met een grasmaaier. Zij dragen ook bij tot de regeneratie van de bodem en het behoud van een voedzame landbouwactiviteit op het land. 

 

…en bijenkorven?

Bijenkorven plaatsen rond de installaties van Skysun en wilde vegetatie planten zijn bedoeld om de achteruitgang van bestuivende insecten tegen te gaan. Bovendien kan bestuiving ook de rentabiliteit van de omliggende velden verhogen.

Wat moet ik doen als er problemen zijn met de installatie of als deze stuk gaat?

Laat het ons weten! Gegarandeerde interventie binnen 72 uur (behalve in geval van overmacht).

 

Hoe moet ik de meterstanden opnemen?

Een GPRS-meterstand wordt geïnstalleerd om de productie van de installatie uur na uur te kunnen volgen. Dit toont dat het goed werkt. U hebt toegang tot deze meterstanden via uw projectplatform en kunt ze zelfs uitzenden op reclameschermen met behulp van onze API.

 

Ik moet mijn dak laten repareren, hoe doe ik dat?

Het montage systeem is ontworpen zodat de panelen snel kunnen worden afgenomen. Het is dus heel gemakkelijk om ze weg te halen en uw dak te laten repareren. Neem contact met ons op, we zorgen voor de rest. Er wordt een verzekering afgesloten voor de kosten om de installatie uit elkaar te halen, die te bewaren en voor het inkomensverlies van Skysun als gevolg van de stopzetting van de elektriciteitsproductie.

 

Wie zorgt voor het onderhoud van de fotovoltaïsche installatie?

Er is geen onderhoud nodig van uw kant, een reiniging & controle onderhoud zal op onze kosten periodiek worden uitgevoerd. Als er een anomalie is, komt er een technicus ter plaatse. De datum en het tijdstip zullen zo snel mogelijk worden vastgesteld.

 

Wat gebeurt er als ik mijn eigendom verkoop of verhuur?

Als u uw woning verkoopt, gaan het contract en alle voordelen over op de nieuwe eigenaar. De installatie kan ook de taxatie van uw eigendom verhogen.

Wat gebeurt er op het einde van onze samenwerking?

Je hebt drie opties.

 1. We verkopen u het fotovoltaïsche park op uw dak voor een symbolische euro. Aangezien we het park goed kennen, kunnen we het onderhouden op een tarief die we samen bepalen. 
 2. U wenst de installatie niet te beheren, maar wel blijven samenwerken. We sluiten dan een contract voor een nieuwe periode.
 3. U besluit dat u niet langer panelen op uw dak wilt hebben. In dat geval zullen we de gehele installatie weghalen en overnemen, uiteraard op onze kosten.

 

Wat moet ik doen als mijn fotovoltaïsche installatie op het einde van haar levensduur is?

Recycleer het, natuurlijk! Onze installaties zijn voor 98% recycleerbaar en zullen ten minste de komende 25 jaar elektriciteit produceren. Sinds juli 2016 beheert, verzamelt en recycleert de collectieve organisatie PV CYCLE gebruikte fotovoltaïsche panelen in Europa. We betalen een bedrag bij de installatie om recycling op het einde van de levensduur te garanderen.

Bereken de winst van uw installatie

Mijn fotovoltaïsch potentieel ontdekken